Waken over waarde(n)

Waken over waarde(n)

Bestuurders en eigenaren van familiebedrijven hebben hun bedrijf te leen van hun (klein)kinderen. Ze voelen zich rentmeester van het bezit van toekomstige generaties. Een van de grootste uitdagingen voor dat rentmeesterschap is het verstandig beheren van het belangrijkste erfgoed: de familiewaarden die van generatie op generatie worden doorgegeven en het fundament vormen van de op bestendigheid gerichte cultuur in het familiebedrijf.

PwC interviewde 93 eigenaren, opvolgers en commissarissen van hele verschillende familiebedrijven over het belang van van de verankering van familiewaarden in hun onderneming en de dilemma’s die daaruit voortkomen.

Fostering family value(s)

Managers and owners of family businesses are actually holding their businesses in trust for their children and grandchildren. They feel a stewardship responsibility toward future generations. One of the greatest challenges of that stewardship is the prudent management of the family’s most important heritage: the family values that are passed on from generation to generation and that underpin the sustainability of the culture within the family business.

PwC interviewed 93 owners, successors and supervisory directors from a variety of different family businesses on the importance of anchoring the family values within their business and the challenges that arise from that.