Van heilige naar veilige huisjes

Download

Van heilige naar veilige huisjes

De rol van de accountant in het financiële systeem van de toekomst

Het vertrouwen heeft tijdens de kredietcrisis, de eurocrisis en diverse bedrijfschandalen een forse deuk opgelopen. Om op een gezonde manier te kunnen groeien moeten bedrijven weer functioneren én rapporteren op een niveau dat recht doet aan hun onderliggende waarden en waardecreërende vermogen. De samenleving moet er zeker van kunnen zijn dat informatie ook klopt. Het is een voorwaarde voor vertrouwen.

In deze publicatie schetsen vijf accountants van PwC een ambitie voor de rol van de accountant in de toekomst. Leren van het verleden en een visie op de toekomst zijn onontbeerlijk. De verslaggeving en het accountantsoordeel moeten aan duidelijkheid, transparantie en reikwijdte winnen en mag geen misverstanden meer oproepen. Meer vooruitlopend op de toekomst, gebruikmakend van slimme technologie en toegesneden op en in de taal van de gebruiker vormt de veranderrichting.