Utrecht zit op goud, maar moet het wel verzilveren

Aanzet tot een strategische agenda voor de op te richten Utrecht Development Board

PwC heeft een onderzoek verricht - het zg. ‘Cities of the future’-onderzoek - naar de strategie van de stad Utrecht. Dit onderzoek is gedaan door de adviesgroep Binnenlands Bestuur van PwC Advisory in de periode november 2007 tot en met mei 2008. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn bij de formele opening van het nieuwe Utrechtse kantoor van CMS Derks Star Busmann en PricewaterhouseCooperste Newtonlaan 205 op 21 mei 2008 met vertegenwoordigers van diverse Utrechtse ondernemers en (maatschappelijke) instellingen besproken. De uitkomsten van deze discussie zijn meegenomen in deze publicatie.

De kansen liggen in Utrecht letterlijk en figuurlijk voor het oprapen. Met haar bloeiende kenniseconomie en kwalitatief uitstekend onderwijs, maar ook met de bruisende cultuursector, de centrale ligging en de creativiteit in de stad, heeft Utrecht goud in handen. Op deze terreinen liggen de grootste kwaliteiten van Utrecht, zij is sterk in diversiteit. Maar als Utrecht een ‘city of the future’ wil worden, is een integrale visie op andere essentiële aspecten van de stad nodig. Daarbij is het noodzakelijk om keuzes te maken, zodat een toekomstagenda voor de stad ontstaat waaraan gezamenlijk kan worden gewerkt. Basis voor deze keuzes is het onderscheidend vermogen van Utrecht, dat zoals eerder genoemd, zit in de kennis, cultuur en centrale ligging. Investeringen zijn nodig voor optimalisering van de lokale democratie, de slagkracht en participatie van burgers, maar zeker ook voor de infrastructuur en mobiliteit in en rondom de stad.

U kunt een hardcopy exemplaar van de publicatie kosteloos bestellen.