Uitbesteding vermogensbeheer door pensioenfondsen: bereid u voor op de toekomst

Een visie op de uitbesteding van het vermogensbeheer door pensioenfondsen in een snel veranderende omgeving

In de paper geven de auteurs van PwC en Pensioenfonds Zorg & Welzijn, hun visie op een aantal ontwikkelingen in de pensioenmarkt die invloed hebben op de uitbesteding van het vermogensbeheer. Gezien de dynamiek in de (Nederlandse) pensioensector, zijn er veel verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op de uitbestedingsrelatie met de vermogensbeheerder. Dit betreft zowel de relatie zelf als de inhoud van de uitbesteding.

Met deze paper willen we een bijdrage leveren aan de professionalisering van de uitbesteding van het vermogensbeheer in de pensioensector. We geven onze visie op de trends die invloed hebben op een de succesvolle inrichting van de uitbestedingsrelatie van pensioenfondsen in Nederland met hun vermogensbeheerder.