Auditcommissies: Toezicht op basis van feiten

In de Nederlandse corporate governance code, maar ook in buitenlandse codes is veel aandacht voor auditcommissies. Dit geeft aan dat deze commissies beschouwd worden als een potentieel krachtig instrument om het onafhankelijk toezicht op de financiële verslaggeving en interne beheersing te versterken. Deze (derde) editie van de brochure gaat uitgebreid in op de rol en verantwoordelijkheden van de auditcommissie, haar organisatie en werkwijze en de relaties met de externe accountant en management.

Kijk ook op www.pwc.nl/corporategovernance.