Sturen op cultuur en gedrag

Praktijkervaringen, dilemma’s en best practices van toezichthouders in de publieke sector.

Woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen, charitatieve organisaties en andere (semi-) publieke instellingen moeten voldoen aan steeds hogere maatschappelijke verwachtingen van een brede groep stakeholders. Publieke organisaties moeten voortdurend bewijzen dat ze het maatschappelijke vertrouwen waard zijn.
Het succes van organisaties wordt groter naarmate zij beter in staat zijn hun maatschappelijke doelstellingen en kernwaarden te verankeren in hun cultuur. Een waardevolle cultuur zit immers niet alleen in een goed geformuleerde missie, maar vooral in het gedrag van managers en medewerkers. In de praktijk blijkt dat er nogal eens een kloof zit tussen de gewenste en de daadwerkelijke cultuur. Toezichthouders hebben een taak en rol om dit gat te dichten. Zij zijn in staat het management op dit gebied een spiegel voor te houden door hun afstand van de dagelijkse gang van zaken.
Om het sturen en gedrag handen en voeten te geven, heeft PwC 36 leden van raden van toezicht over de volle breedte van de publieke sector gevraagd naar hun visie op cultuur en gedrag, hun ervaringen in de praktijk en de dilemma’s waar ze daarbij tegenkomen.
In de publicatie is een losse kaart opgenomen met de tien belangrijkste vragen die toezichthouders kunnen stellen met betrekking tot cultuur en gedrag. Op de andere kant van de kaart staan tien indicatoren voor cultuur en gedrag.