Solvency II vereist industrialisatie en flexibilisering van de rapportagefunctie

Solvency II is het nieuwe toezichtregime voor (her)verzekeraars in Europa en legt geheel nieuwe en verregaande eisen op aan het vereiste kapitaal, risicomanagement en rapportages. De invoering betekent grote veranderingen voor verzekeraars door de complexiteit van de berekeningen en focus op bedrijfsbreed risicomanagement. Vaak aangeduid als ‘Basel voor verzekeraars’, waarbij het raamwerk uit drie pijlers bestaat. Binnen dit artikel richten we ons op de derde pijler en de technische ondersteuning hiervan.