Schakelen met ketens

Resultaatgerichte samenwerking in maatschappelijke ketens

In een steeds complexere wereld is ketensamenwerking onmisbaar, maar lastig vorm te geven. Deze publicatie biedt onze visie en acht praktische handreikingen om met ketensamenwerking relevante en noodzakelijke maatschappelijke effecten te bereiken.

In het streven de overheid verder te verbeteren zijn veranderingen in het publieke domein een constante. Onder meer op het terrein van de decentralisatie van functies van de AWBZ naar de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdzorg en de persoonsgerichte aanpak in het justitiedomein liggen vraagstukken waar goed functionerende ketens het verschil gaan maken. Stuk voor stuk gaat het om complexe maatschappelijke vraagstukken, waarvoor overheden gezamenlijk beleidsverantwoordelijk zijn of worden. Vaak hebben deze grote veranderingen grote onderlinge raakvlakken, waardoor de vraagstukken én het speelveld nog complexer worden.

Juist door deze toenemende complexiteit hebben overheidsorganisaties hun partners –publiek of privaat- nog harder nodig om passende oplossingen te bieden. Goed functionerende ketens zijn daarbij van groot belang. In ‘Schakelen met ketens’ worden acht handreikingen aangeboden, om ambtenaren, beleidsmakers, projectleiders en alle andere professionals in maatschappelijke keten te helpen meer uit de ketensamenwerkingen te halen. Deze publicatie laat zien dat dat maatschappelijke ketens een uitdagend perspectief bieden om de vraagstukken van deze tijd aan te pakken!