Revitalizing pharmaceutical R&D

he value of real world evidence

Pharmaceutical companies, already coping with the patent cliff and the pressures of a changing healthcare system, face another major challenge that threatens reimbursement and value capture. This is the potential disruption from real world evidence (RWE) as a factor in evaluating new drugs.

Changing R&D model

A fundamental overhaul of the prevailing pharmaceutical R&D model is required. Two trends point the way to a solution. First, healthcare reimbursals are increasingly linked to the demonstration of evidence on real world outcomes during tests of the impact of new drugs. Second, there is a trend toward measuring the impact on different patient subgroups, and varying payments accordingly.

Cost reduction

Pharmaceutical companies need to put into practice an integrated evidence development model that seamlessly brings together randomized controlled trials and RWE-based approaches, enabling an adaptive licensing paradigm along the full life cycle of each new drug. This new R&D model would achieve a reliable proof of concept and a good safety profile for all new pharmaceuticals. It would also immediately reduce cycle time by about five years and required R&D investment per product by about 60 percent.

Download the publication to read more.

Farmaceutische bedrijven, die tegenwoordig al te maken hebben met de ‘octrooi klif’ en met een veranderende gezondheidszorg, hebben daarnaast een andere grote uitdaging namelijk: de vergoeding van farmaceutische producten en vastleggen van de waarde ervan. De real world evidence (RWE) benadering bij de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen is hier een mogelijke ‘disrupter’.

Verandering R&D model

Er is een grondige herziening vereist van het geldende farmaceutische R&D-model. Twee trends geven hiervoor de oplossing. Ten eerste worden de vergoedingen in de gezondheidszorg steeds meer gekoppeld aan het bewijsmateriaal van de real world evidence benadering naar de impact van nieuwe geneesmiddelen. Ten tweede is er een ontwikkeling om de impact te meten op de verschillende patiëntengroepen en de verschillende betalingen in dat kader.

Tijd- en kostenbesparing

Farmaceutische bedrijven zullen een geïntegreerd bewijsmodel moeten ontwikkelen dat naadloos willekeurig gecontroleerde onderzoeken en RWE-gebaseerde benaderingen samenbrengt, welke een passende licentie paradigma brengt gedurende de volledige levenscyclus van elk nieuw geneesmiddel. Dit nieuwe R&D-model zou een betrouwbare proof of concept moeten zijn en een goed veiligheidsprofiel voor alle nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast zou dit onmiddellijk de cyclustijd met ongeveer vijf jaar verminderen en de vereiste R&D-investeringen per product met ongeveer 60 procent naar beneden brengen.

Download de publicatie en lees meer.