Real Estate Tax Services NewsAlert juni 2014

Zweden: recente uitspraak kan aftrek van btw bij houdsters beperken

Recent heeft een Zweeds hof uitspraak gedaan in een zaak die de aftrek van voorbelasting bij houdsters kan beperken. In de zaak ging het om een houdster die management diensten verleende aan haar vastgoeddochters en daarnaast leningen verstrekte aan haar dochterondernemingen. Het Zweedse hof was het met de belastingdienst eens dat de voornaamste activiteit van de houdster bestond uit het aankopen, bezitten en verkopen van vennootschappen met als doel het rendement van investeringen te maximaliseren. De Zweedse belastingdienst merkte deze activiteiten aan als niet niet-economische investeringsactiviteiten zonder recht op aftrek van btw. De houdster was derhalve alleen ondernemer met betrekking tot het doorfactureren van management diensten. Tegen de uitspraak is beroep aangetekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw reguliere contactpersoon bij PwC of met Jeroen Elink Schuurman.