Regionale uitvoeringsdiensten

Wat bepaalt het succes

Diverse taken op het gebied van VROM-regelgeving worden in de toekomst uitgevoerd door regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Dat kwamen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) medio 2009 overeen. Terwijl Eerste en Tweede Kamer zich nog bezighouden met het parlementaire traject, voeren de provincies al de regie bij de uitvoering van de gemaakte afspraken.