Redesigning Pensions

Nederlandse bedrijven staan aan de vooravond van fundamentele veranderingen in hun pensioenbeleid. De wijzigen van 2014 in het pensioenstelsel moeten worden uitgevoerd. En voor 2015 staan nog meer veranderingen gepland. Het verstrekken van pensioenuitkeringen aan werknemers heeft niet alleen betrekking op HR-beleid, maar brengt ook andere financiële risico’s met zich mee. Bij het herstructureren van het pensioenbeleid moeten bedrijven zorgen voor duidelijke strategische doelstellingen en alle stakeholders binnen het bedrijf moeten hierbij worden betrokken.

In de publicatie Redesigning Pensions geeft PwC inzicht in de trends en ontwikkelingen van de Nederlandse pensioenen, op basis van de jaarlijkse evaluatie van de IAS 19 pensions (informatieverschaffing van bedrijven in de Nederlandse AEX25).