Real Estate Tax Services NewsAlert Portugal - January 2014

Portugal: fiscale ontwikkelingen met impact op vastgoedinvesteringen

In Portugal zijn per 2014 een aantal wetswijzigingen van kracht geworden. Het betreft onder meer een verlaging van het tarief in de Portugese vennootschapsbelasting (naar 23%). Daarnaast zijn de regels voor voorwaartse verliesverrekening veranderd en zijn de regels voor aftrek van rente aangescherpt.