Real Estate Tax Services NewsAlert Poland - January 2014

Polen: fiscale ontwikkelingen met impact op vastgoedinvesteringen

In Polen is per 1 januari 2014 een wetswijziging van kracht geworden op grond waarvan de Poolse 'joint stock partnership' niet langer kwalificeert als fiscaal transparante entiteit. Juist de combinatie van die fiscale transparantie met beperkte aansprakelijkheid maakte de joint stock partnership vanuit fiscaal oogpunt interessant. Structuren waarin gebruik wordt gemaakt van een joint stock partnership dienen te worden bezien, bijvoorbeeld in situaties waarbij een Pools closed-end beleggingsfonds participeert in dergelijke joint stock partnership.