Real Estate Tax Services NewsAlert Poland - April 2013

Op 27 maart 2013 heeft een Poolse rechtbank een belangrijke uitspraak gedaan voor beleggingsfondsen die zijn gevestigd in de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER).

Voor Poolse beleggingsfondsen geldt een vrijstelling van Poolse vennootschapsbelasting voor inkomsten uit Poolse onroerende zaken. Sinds 1 januari 2011 zou deze vrijstelling, op basis van de wet, ook moeten gelden voor beleggingsfondsen uit de EU of EER.

In de praktijk kende de Poolse belastingdienst deze vrijstelling echter niet toe aan niet-Poolse beleggingsfondsen. In haar uitspraak van 27 maart 2013 (die ging over een Duits Sondervermögen) heeft de Poolse rechtbank deze handelswijze van de Poolse belastingdienst verworpen. Dit maakt de weg vrij voor beleggingsfondsen uit de EU of EER om zonder vennootschapsbelasting te beleggen in Poolse onroerende zaken.

De zaak is nog niet definitief, omdat er nog beroep open staat.

In bijgevoegde (Engelstalige) flyer wordt kort op de uitspraak ingegaan.