Real Estate Tax Services NewsAlert Germany - June 2013

Duitsland: wetswijziging van kracht die Duitse overdrachtsbelasting structuren aanpakt

Op 7 juni 2013 is Duitse wetgeving van kracht geworden die overdrachtsbelastingstructuren (RETT blocker) aanpakt. In de nieuwsbrief wordt daarop ingegaan. Door de wetswijziging wordt een extra belastbaar feit geïntroduceerd voor de verkrijging van belangen in Kapitalgesellschaftenen Personengesellschaften. Van een belastbaar feit is kort gezegd ook sprake indien in een vennootschap waartoe een in Duitsland gelegen onroerende zaak behoort, (on)middellijk een economisch belang van 95% of meer wordt verkregen. Ook wordt de interne reorganisatievrijstelling verruimd in de zin dat ook inbrengen onder bijzondere titel daaronder kunnen vallen.