Real Estate Bulletin - september 2013

Einde btw-integratieheffing in zicht

Naar het zich laat aanzien is het kabinet van plan de btw-integratieheffing af te schaffen. Wij gaan ervan uit dat deze maatregel in het Belastingplan 2014, dat op Prinsjesdag (17 september 2013) wordt gepubliceerd, zal zijn opgenomen en per 1 januari 2014 zal ingaan.

De integratieheffing is als het ware een correctieberekening die er voor zorgt dat op alle onderdelen van een nieuw goed btw drukt, waaronder de ter beschikking gestelde stoffen. Door het afschaffen van deze ‘belaste tussenstap’ in de aanloop naar (volledig of deels) vrij gesteld gebruik van goederen, is de btw op de kosten die in de aanloop naar de oplevering in rekening worden gebracht niet langer volledig aftrekbaar, maar slechts voor zover sprake is van beoogd gebruik voor belaste prestaties. Daar staat tegenover dat geen extra btw komt te drukken op kosten waar nog geen btw op drukte, zoals van btw vrijgestelde aangekochte gronden en personeelskosten.