Real Estate Bulletin - oktober 2013

PwC over het nieuwe ‘btw-vastgoedbesluit’…

Op 30 september 2013 is het besluit “Omzetbelasting. Levering en verhuur van onroerende zaken” (BLKB2013/1686M) (het nieuwe besluit) gepubliceerd, dat op 1 oktober 2013 in werking treedt. De staatssecretaris van Financiën noemt het nieuwe besluit een noodzakelijke ‘actualisering’ van het vastgoedbesluit uit 2009, onder meer als gevolg van jurisprudentie en gewijzigde regelgeving.

PwC is gematigd enthousiast over het nieuwe besluit. Wij constateren dat veel recente ontwikkelingen in dit nieuwe besluit zijn verwerkt waardoor meer zekerheid ontstaat over het door de staatsecretaris voorgestane beleid. Wij stellen echter ook vast dat in sommige gevallen, zoals waar het gaat om het begrip “bouwterrein” of de btw-behandeling van uit verschillende units bestaande complexen, de staatssecretaris de gewezen jurisprudentie gedeeltelijk naast zich neer legt, ofwel een zeer restrictieve uitleg geeft. Voorts menen wij dat het een omissie is dat niet gelijktijdig het voorgestane beleid betreffende de toepassing van de zogenoemde samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting is gepubliceerd.