Real Estate Bulletin - oktober 2013 - 3

Onterechte optie voor btw-belaste levering: herzienings-btw kan niet worden nageheven van koper

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) arrest gewezen met betrekking tot de verschuldigdheid van herzienings-btw voor gevallen waarin ten onrechte gebruik is gemaakt van de optie voor een btw-belaste levering van een onroerende zaak. Volgens de Wet op de omzetbelasting 1968 dient in dat geval de resterende herzienings-btw nageheven te worden van de koper van de onroerende zaak. Naar het oordeel van het HvJ EU is dit echter strijdig met Europese btw-regelgeving en dient de herzienings-btw nageheven te worden van de verkoper van de onroerende zaak. Voor ondernemers die voornemens zijn om vastgoed te verkopen dan wel aan te kopen is deze uitspraak relevant.