Real Estate Bulletin - oktober 2013 - 2

WOZ-waarde twee jaar na eerste ingebruikname aanzienlijk lager

De WOZ-waarde wordt de eerste twee jaar na eerste ingebruikname inclusief btw bepaald. Gemeenten kijken voor het einde van deze tweejaarstermijn naar de relevante waardepeildatum die een jaar voor aanvang van het belastigjaar ligt. In een proefprocedure heeft PwC recent de Hoge Raad aan haar kant gekregen. Voor het bepalen of de tweejaarstermijn is verlopen moet nu worden gekeken naar de aanvang van het belastingjaar. De termijn waarbinnen de WOZ-waarde inclusief btw wordt bepaald is daarmee effectief van drie naar twee belastingjaren teruggebracht.