Real Estate Bulletin - maart 2013

OESO-rapport: Addressing Base Erosion and Profit Shifting

Op 12 februari 2013 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport uitgebracht genaamd “Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Het OESO-rapport is in opdracht van de G20 tot stand gekomen en bevat empirisch bewijs voor het bestaan van BEPS(-technieken) en analyseert daarbij de belangrijkste fiscale uitgangspunten en BEPS-mogelijkheden. De OESO is voornemens om binnen zes maanden een actieplan te ontwikkelen voor de aanpak van deze problematiek.