Real Estate 2020

Building the future

De wereldwijde voorraad van als belegging kwalificerend vastgoed stijgt de komende zes jaar met 55% naar 45.000 miljard dollar. In 2012 bedroeg de voorraad vastgoed die zich leent voor beleggingen nog 29.000 miljard dollar. Dat blijkt uit het PwC-rapport Real Estate 2020. De verwachte groei hangt nauw samen met megatrends als urbanisatie, demografische ontwikkelingen en de verschuiving van de economische macht naar het oosten. Dat gaat gepaard met investeringen in stedelijke infrastructuur en een groeiende vraag naar commercieel vastgoed en kwaliteitswoningen.

Bekijk hier de Executive Summary van het rapport.