Moving Green

Hoe de transport- en logistieksector zijn bijdrage aan een beter klimaat kan vergroten

Ook in de transport- en logistieksector wordt een duurzamere bedrijfsvoering steeds belangrijker. De sector heeft wat dat betreft nog een negatief imago, maar bedrijven zijn wel al bezig hun bijdrage aan een beter klimaat te vergroten. Dat gebeurt nu vooral door de uitstoot van schadelijke gassen terug te brengen, kostenreductie en de veiligheid te vergroten.
Als gevolg van de economische recessie neemt de druk op de transport- en logistieksector sterk toe. In deze publicatie brengen we in beeld wat er op het gebied van duurzaamheid in deze sector gebeurt en welke stappen bedrijven kunnen nemen om een grotere bijdrage te leveren.