PwC Global 100 Software Leaders

Cloud, SaaS en mobiele technologie veranderen software-industrie

De software-industrie ondervindt belangrijke veranderingen door trends als cloud, software-as-a-service (SaaS), mobiele technologie en de consumerisation of IT. Deze trends hebben aanzienlijk invloed op hoe softwareleveranciers hun producten ontwikkelen, verkopen, distribueren en ondersteunen. Uit onderzoek is gebleken dat hierdoor structurele veranderingen worden veroorzaakt in hoe softwarebedrijven zaken doen.

Dit rapport gaat in op de belangrijkste veranderingen zoals:

  • Significante en consistente verschuiving naar SaaS
  • De CIO is niet langer de enige beslisser, de beslissingsmacht verschuift naar de eindgebruiker
  • Hybride modellen zorgen voor nieuwe uitdagingen en noodzaak voor nieuwe business modellen
  • Prijsstrategie is essentieel

"SaaS groeit als een nieuw business model door ontwikkelingen in cloud computing, mobiele technologie, de beschikbaarheid van wifi en de consumerisation of IT. De hele structuur van de software - industrie is fundamenteel aan het veranderen”, zegt Ilja Linnemeijer, Partner en Technology Leader bij PwC Nederland. "Op korte termijn verwachten we dan ook dat modellen zullen blijven variëren tussen traditionele licenties en SaaS. Wij verwachten dat er verder geëxperimenteerd zal worden met abonnement- en freemium businessmodellen. Richting de toekomst zien we een groeiend ecosysteem van diensten en functies, waaronder PaaS, IaaS en XaaS zoals data-analytics as a service."