Regionale uitvoeringsdiensten: wat bepaalt het succes

Diverse taken op het gebied van VROM-regelgeving worden in de toekomst uitgevoerd door regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Dat kwamen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) medio 2009 overeen. Provincies en gemeenten werken sinds drie jaar in goed overleg aan de vormgeving van de RUD’s. Hoewel de gemaakte vorderingen verschillen per provincie, blijkt dat het tempo houden bij het realiseren van de uitvoeringsdiensten niet altijd makkelijk is. Weten welke factoren een essentiële rol spelen bij het op gang houden van het proces of het weer op gang krijgen is daarom cruciaal voor het succes voor de uitvoering van de afspraken. Door onze ervaring met de materie en complexiteit kunnen wij bijdragen aan het inzicht in wat wij de kritische succesfactoren noemen voor de verschillende fasen in de ontwikkeling van een RUD.

Download voor meer informatie de brochure.