Public Private Partnerships & Idea selection in Pharma & Life Sciences

Bekijk deze pagina in: English

Download

Public Private Partnerships & Idea selection in Pharma & Life Sciences

A tool to select technological healthcare innovation ideas

Innovatie in de zorg heeft de duurzaamheid en kwaliteit van leven enorm verbeterd. Een van de gevolgen hiervan is een vergrijzende bevolking met meer behoefte aan medische zorg. Deze extra behoefte legt een financiële druk op de huidige gezondheidszorg. Een belangrijke manier om deze financiële druk tegen te gaan is door de uitgaven te verlagen met behulp van technologische innovaties. Maar doordat de ontwikkeling van deze innovaties erg duur, riskant en afhankelijk van wettelijke barrières is, zijn er Public Private Partnerships (PPP) ontstaan om de beschikbare middelen te verzamelen en te delen om zo krachtiger en efficiënter te werk te gaan.

Wij hebben gemerkt dat PPP’s moeite hebben met het identificeren en selecteren van de innovaties met de hoogste potentie voor succes. Het fundamentele verschil in de manier waarop particuliere organisaties en PPP’s zijn gestructureerd, maakt bestaande tools die ontworpen zijn onbruikbaar om een dergelijk selectieproces te begeleiden. Met andere woorden, tot nu toe is er voor PPP’s geen duidelijk raamwerk als het gaat om het selecteren van mogelijk succesvolle innovaties.

Als oplossing hebben wij een nieuwe tool ontwikkeld die PPP’s helpt bij het selecteren van de juiste technologische innovaties om zo tot een betere gezondheidszorg te komen. De tool maakt gebruik van een holistische benadering tijdens het selectieproces door voortdurend de belangrijkste criteria aan te wijzen waarmee men rekening moet houden.