Pharma 2020: Taxing times ahead?

Which path will you take?

In deze vijfde editie van de Pharma 2020 serie van PwC worden de politieke, economische, wetenschappelijke en maatschappelijke trends in de farmaceutische industrie beschreven en de gevolgen hiervan op het gebied van belasting.Daarnaast geeft dit rapport een analyse van de gevolgen van het veranderende farmaceutische bedrijfsmodel op de belasting.

Met het oog op toekomstige kansen en uitdagingen met betrekking tot belasting zijn het onder andere de volgende trends die ervoor zorgen dat dit onderwerp hoog op de strategische agenda staat bij farmaceutische bedrijven:

  • Het ontstaan van meer samenwerking tussen bedrijven, allianties, fusies en overnames evenals bedrijven die aanvullende producten en diensten ontwikkelen naast de traditionele producten en diensten, kunnen leiden tot hogere belastingen. Ook kunnen transfer pricing procedures complexer worden en dit kan tot gevolg hebben dat er een scheiding plaatsvindt tussen opbrengst en kosten vanuit een belasting perspectief.
  • Een klantenbestand dat groeit doordat een grotere groep mensen toegang heeft tot de gezondheidszorg en een bevolkingsgroei in emerging markets leiden ertoe dat de winstgevendheid zal stijgen in die landen.
  • Farmaceutische en life sciences bedrijven zullen meer toegevoegde waarde moeten creëren vanwege de veranderingen in de gezondheidszorg en de technologische ontwikkelingen. Daarnaast zullen ze de effectiviteit van hun producten moeten laten zien door het ontwikkelen van een servicemodel. Een verbetering van de service aan eindklanten zal wel een verschuiving in de belastingdruk met zich meebrengen aangezien diensten anders belast worden dan producten
  • Er zal een verhoogde rivaliteit ontstaan tussen emerging markets en landen die al jarenlang belasting en bedrijfsincentives hebben betaald aan de farmaceutische industrie. Daardoor zal er een verschuiving plaatsvinden van de winstgevendheid naar emerging markets en een toename van outsourcing van de productie naar emerging markets.