Pharma 2020: Virtual R&D

Which path will you take?*

In het tweede deel van de Pharma 2020 series: Virtual R & D Which path will you take?* onderzoekt PwC welke stappen bedrijven kunnen nemen om hun R & D proces te verbeteren. Het laat zien dat tegen het jaar 2020 het R&D proces in de farmaceutische sector met tweederde verkort kan worden, behaalde successen spectaculair kunnen stijgen en dat in kosten van klinische proeven substantieel gesneden kan worden. Kortom; hoe overleeft de farmaceutische industrie het volgende decennium met behulp van R & D?

Nieuwe computertechnologie zal beter inzicht geven in de biomedische kant van ziekten en de ontwikkeling van de virtuele mens. Op deze manier hebben onderzoekers de mogelijkheid om te voorspellen welke effecten nieuwe medicijnen hebben op mensen voordat ze daadwerkelijk toegediend worden.

Samen met voorgenomen veranderingen op het gebied van regelgeving en socio-politiek terrein zal dit de farmaceutische sector de mogelijkheid geven om één van de meest fundamentele issues aan te pakken waar in het komende decennium een oplossing voor gevonden moet worden.

Zoals al eerder geschetst in het rapport van PwC ‘Pharma 2020: The Vision’, is de farmaceutische sector op een keerpunt van haar ontwikkeling beland, in het bijzonder op het gebied van R&D.Het octrooi op veel van de medicijnen die in de jaren negentig zijn geïntroduceerd zal verlopen in de komende jaren, dit maakt de farmaceutische sector kwetsbaar, slechts vier van de bedrijven uit de top tien heeft genoeg nieuwe producten in de pijplijn om het dreigende omzetverlies op te vangen.