Pharma 2020: Marketing the future

Which path will you take?*

In het derde deel van de Pharma 2020 series: Marketing the Future - Which path will you take?’ wordt aangetoond dat het huidige sales- en marketingmodel binnen de branche zal moeten veranderen nu de focus verschuift van massa marketing naar doelgroep gerichte marketing.

In onze eerdere rapportages hebben wij al aangegeven hoezeer de sector in verandering is. Het tekort aan nieuwe producten, de toenemende druk vanuit investeerders op zowel de prijs als de vraag naar innovatieve geneesmiddelen én de zichtbare verschuiving naar persoonsgerichte gezondheidszorg, leiden tot een geheel andere wijze waarop deze sector zich zal moeten manifesteren.

Lees hierover meer in het rapport dat u kunt downloaden op deze pagina.