Pensioen bulletin - 30 oktober 2012

Verdergaande pensioenmaatregelen regeerakkoord VVD – PvdA

In een vorig Pensioen bulletin hebben wij u reeds geïnformeerd over de pensioenmaatregelen in het deelakkoord van de VVD en de PvdA. Ook zijn een verhoging van de pensioenleeftijd en een verlaging van de opbouw-percentages reeds aangekondigd. Recent hebben de VVD en de PvdA hun totale regeerakkoord onder het motto “Bruggen slaan” gepresenteerd. Verdere pensioenversoberingen zijn daarin aangekondigd. Werknemers kunnen in de toekomst aanzienlijk minder pensioen opbouwen. Ook zet het nieuwe kabinet het mes diep in de ontslagvergoeding ten einde de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren.

In het bijgevoegde pensioen bulletin informeren wij u nader.