Pensioen bulletin - 2 oktober 2012

Deelakkoord VVD en PvdA en de impact op pensioenen

De VVD en de PvdA hebben een deelakkoord gesloten over wijzigingen in de Rijksbegroting van 2013. Hierin is ook een aantal afspraken op het gebied van pensioen opgenomen. De AOW-leeftijd wordt na 2015 versneld verhoogd, de zogeheten ‘voorschotregeling’ wordt vervangen door een nieuwe overbruggingsregeling, er wordt opnieuw een doorwerkbonus ingevoerd voor werknemers tussen de 61 en 65 jaar en er komt meer geld beschikbaar voor de reeds bestaande mobiliteitsbonus. Ter bekostiging vervalt onder andere het vitaliteitssparen. Analyseer de gevolgen van deze wijzigingen en bereid u voor.

In het bijgevoegde pensioen bulletin informeren wij u nader.