Pensioenbulletin 14 december 2012

Financiële onzekerheid vraagt om herziening beleggingen en pensioencommunicatie

Onzekerheid over pensioenen groeit door de aanhoudende onrust op de financiële markten. Financiële en HR risico’s voor u als werkgever zijn hierdoor toegenomen. Uw werknemers ontvangen mogelijk een aanzienlijk lager pensioen dan verwacht. Het is hierdoor essentiëler geworden dat werknemers adequaat kunnen reageren op de gewijzigde financiële situatie. Heldere communicatie en een prudent beleggingsbeleid zijn hiervoor essentieel. Een goede inrichting hiervan helpt uw werknemers bij hun pensioenplanning en het draagt bij aan een pro-actief HR en Finance beleid.