Overhead Value Analysis maakt waarde zichtbaar

Steeds meer doen met minder middelen: dat is de uitdaging waar veel woningcorporaties voor staan. Veel woongerelateerde opgaven in het werkgebied worden (al of niet terecht) tot de verantwoordelijkheid van de corporaties gerekend. Aan de andere kant spreekt de overheid woningcorporaties aan om met de verhuurdersheffing te helpen het begrotingstekort terug te dringen. In dat krachtenveld komen de kosten van uw ondersteunende functies in beeld. Welke activiteiten leveren echt waarde op voor uw organisatie? Met goed zicht op die waarde kunt u slimme keuzes maken voor kostenreductie en voor verbetering van de kwaliteit. Wij kunnen daarbij helpen: samen met uw ondersteunende medewerkers geven we u in 10 weken zicht op de waarde en het besparingspotentieel van uw ondersteunende functies. Met gedragen en duurzame oplossingen als resultaat.

Heeft u behoefte aan een concreet voorstel of een vrijblijvende toelichting? Wij maken graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek.