Opleiden met rendement

De ins en outs van de WVA Onderwijs, heden - verleden - de toekomst

Opleiden van werknemers is een belangrijk thema voor veel ondernemingen en non-profit organisaties. Om die reden is WVA-onderwijs één van de meest populaire en bekendste subsidie-instrumenten voor werkgevers. Er wordt in Nederland op brede schaal gebruik van gemaakt. Naast populair is de stimuleringsmaatregel al jaren onderwerp van discussie. Om veel gestelde vragen en misverstanden over de toepassing en het gebruik van stimuleringsmaatregel te beantwoorden, heeft PwC een specifieke publicatie over WVA-onderwijs geschreven. De meerwaarde van onze publicatie is dat het fiscale en onderwijskundige vragen over de WVA integreert, verdiept, toelicht en beantwoord. De uitgave is van belang voor iedereen die direct of indirect met het onderwerp te maken heeft, bijvoorbeeld human resource medewerkers, opleidingsfunctionarissen, adviseurs, salarisadministrateurs, financiële administrateurs, bestuurders en vertegenwoordigers van opleidingsinstellingen en sectoren.

Momenteel is een toenemende controle-intensiteit waar te nemen van de belastingdienst met betrekking tot WVA-onderwijs. Zaken waar de belastingdienst actief op controleert zijn bijvoorbeeld onderdelen van opleidingen, deelkwalificaties, oprekken van studieduur en bedrijfstrainingen. Zo is de belastingdienst van mening dat opleidingen die niet opleiden tot het volledige diploma niet onder de WVA-onderwijs mogen vallen. Gezien de potentiële risico’s op naheffingen en boetes bij controles is het raadzaam om alle (potentiële) kansen en risico’s in kaart te brengen. Deze onderwerpen komen in onze publicatie in ruime mate aan bod naast uitleg over de onderwijskundige en fiscale regelgeving.

De kosten voor de uitgave zijn € 37,50 (inclusief verzendkosten, exclusief BTW). Indien u deze publicatie wilt ontvangen, dan kunt u het aanvraagformulier invullen of contact opnemen met Wouter van Heyningen (wouter.van.heyningen@nl.pwc.com, tel +31 88 792 3448).