Op weg naar een regionale waterautoriteit

Waterschappen zijn volop in beweging. Diverse ontwikkelingen op het gebied van onderandere waterbeleid, politiek, maatschappij en wetgeving zorgen hiervoor. Dit boekjebeschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die hun invloed hebben, of zouden móetenhebben, op de waterschappen. Het maakt een vertaalslag naar de gevolgen daarvan voorde organisatie, sturing en strategie van de waterschappen.

Het boek is ingestoken vanuit de praktijk. Het is tot stand gekomen in een samenwerkingtussen PwC, de Unie van Waterschappen en mensen diewerkzaam zijn bij de waterschappen. Deze praktijkgerichte insteek is gekozen om zoveelmogelijk aansluiting te vinden bij de vragen waar de waterschappen dagelijks voor staan,zodat het boek in die zin een belangrijke meerwaarde kan hebben.