Op weg naar digitale volwassenheid

De samenleving wordt door nieuwe technologische mogelijkheden steeds digitaler. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor bestaande bedrijfsmodellen.

Voelt de traditioneel door assets beheerste transport & logistieksector ook de noodzaak van een ketenbrede digitale transformatie?

Elke schakel in de complexe vervoersketen is informatiegevoelig. De keten- en marktverhoudingen worden nu en in de toekomst bepaald door of men toegang heeft tot digitale netwerken en daar informatie uit weet te halen waarmee concurrerend voordeel kan worden behaald door costleadership, een duurzame bedrijfsvoering, een flexibele organisatiestructuur en een slimme(re) netwerkregie.

In de afgelopen maanden hebben we diverse Nederlandse ondernemingen uit de logistieke top gesproken over hun visie op digitalisering en waar of ze naar hun mening nu staan en waar ze willen staan. Aan de hand van de uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek is een volwassenheidsmatrix opgesteld. Met de voorbeelden van uw collega’s.