Onderscheid door duurzaamheid en personeel

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de enquête die is gehouden onder logistiek dienstverleners en - verladers. Het doel van de enquête was ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en personeel alsmede de effecten van de crisis voor de transport- en logistiek branche in kaart te brengen.

Uit de enquête zijn een aantal opmerkelijke conclusies naar voren gekomen. Deze conclusies met daarbij een analyse zijn terug te lezen in het rapport. Naast de onderzoeksresultaten wordt een beschrijving gegeven van de huidige economische situatie en stand van zaken binnen de branche.

Het rapport wordt afgesloten met een financieel benchmark model wat individuele ondernemingen de mogelijkheid biedt hun eigen positie te vergelijken met andere ondernemingen binnen de gehele branche. Het onderzoek biedt de ondernemingen een prima uitgangspunt om haar eigen prestaties te verbeteren.