Nieuwe kansen voor DC-regelingen, maar verbeteringen zijn hard nodig

Toenemende levensverwachting, structureel lagere rente, volatiliteit op de financiële markten en aanscherping van internationale boekhoudstandaarden zorgen ervoor dat werkgevers op zoek gaan naar pensioenregelingen met minder risico’s. Het nieuwe pensioencontract, als uitvloeisel van het Pensioenakkoord, moet grotendeels aan deze wensen tegemoet komen. Dat nieuwe pensioencontract heeft veel kenmerken van een individuele beschikbare premieregeling (hierna: DC-regeling) maar is in wezen een collectieve beschikbare premieregeling (hierna: CDC-regeling). Zo wordt het pensioenresultaat afhankelijk van de financiële en economische marktontwikkelingen en wordt het aangepast aan een veranderende levensverwachting. De vraag is dan ook waarom niet direct de overstap naar een DC-regeling wordt gemaakt. Dit komt naar onze mening omdat er teveel spookverhalen rondom DC-regelingen rondgaan. Daarnaast zijn verbeteringen nodig aan de huidige beschikbare premieregelingen en staat de huidige fiscale wet- en regelgeving de ontwikkeling van een “ideale” DC-regeling in de weg. In dit artikel geven wij aan hoe onze ideale DC-regeling eruit ziet en wat nodig is voor de ontwikkeling hiervan.