Implementation of AIFMD in The Netherlands

AIFMD Newsletter, February 2013

De AIFM-richtlijn moet voor 22 juli 2013 in Nederlandse wet- en regelgeving omgezet zijn. Hiertoe is in april 2012 een wetsvoorstel gepubliceerd, voor behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is op 2 oktober door de Tweede Kamer aangenomen. Het is de verwachting dat het wetsvoorstel definitief aangenomen zal worden in Q4 2012.

De reikwijdte van de AIFM-richtlijn is zeer ruim. De AIFM-richtlijn is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS. UCITS zijn beleggingsinstellingen die zich richten op particuliere (retail) beleggers en onderhavig zijn aan specifieke voorschriften ter zake van investeringsbeleid en risicomanagement.

Concreet betekent de komst van de AIFM-richtlijn dat vanaf juli 2013 vele tot nu toe nog niet gereguleerde (non-UCITS) fondsen onder toezicht komen te staan. Dit betreft alternatieve beleggingsfondsen zoals hedge fondsen, private equity fondsen, vastgoed- en overige non-retail fondsen.

De AIFMD bevat een aantal specifieke uitzonderingen en vrijstellingen, voor onder meer holdings, pensioenfondsen, centrale banken, andere overheidsgerelateerde organisaties en securitisatie SPV’s. Daarnaast bestaat er voor beheerders van kleinere beleggingsinstellingen een verlicht regime.

De AIFM-richtlijn zal grote veranderingen teweegbrengen in het toezichtregime in Nederland voor beleggingsinstellingen. Beheerders die onder de richtlijn vallen, moeten voldoen aan vereisten op het vlak van risico- en liquiditeitsmanagement, administratieve organisatie, waardering, beloningsbeleid en gedragsvereisten. Daarnaast moet op fondsniveau een bewaarder worden aangesteld die verantwoordelijk is voor toezichttaken, cash monitoring en bewaring van het fondsvermogen.