Netto pensioensparen: de pensioenoplossing voor ‘zware’ beroepen

VUT en prepensioen worden sinds 2006 niet langer fiscaal gefaciliteerd voor werknemers geboren na 31 december 1949. Op regelingen die sindsdien worden aangemerkt als ‘Regeling voor Vervroegde Uittreding zit zelfs een eindheffing van 52%. Deze fiscale maatregelen moeten ervoor zorgen dat werknemers langer doorwerken. Maar dat is niet altijd mogelijk of gewenst. Bijvoorbeeld bij ‘zware’ beroepen. In zo’n geval is netto pensioensparen een oplossing om deze werknemers eerder te laten stoppen met werken zonder fiscale sancties. In deze leaflet leest u hier meer over.