Naar een fraudebeeld van Nederland

Inzicht in fraude draagt bij aan bewustwording en effectieve prioriteitstelling in de aanpak

Geïnspireerd door de ‘Annual Fraud Indicator’ van de Britse National Fraud Authority (NFA) en op basis van een inventarisatie van openbare bronnen heeft PwC een schatting gemaakt van de omvang van fraude in Nederland. Geschat wordt dat de fraudeomvang in ons land ten minste € 11 miljard bedraagt, ruim € 600,- per hoofd van de bevolking. De overheid is daarbij de grootste benadeelde met een geschatte verticale fraudeomvang van € 7,3 miljard. De horizontale fraude – fraude tussen burgers en bedrijven onderling – bedraagt € 3,7 miljard.