Is uw instelling in control?

Een kenniseconomie die tot de beste van de wereld behoort is door opeenvolgende kabinetten tot speerpunt van regeringsbeleid benoemd. Die ambitie kan alleen worden gerealiseerd als onderwijsinstellingen in continuïteit kwalitatief goede onderzoekers, wetenschappers en vakmensen afleveren en blijven ontwikkelen.