Integrated reporting: Opmars geïntegreerde verslaggeving stagneert

AEX+ zuinig met informatie over verdienmodel, waardecreatie en beloning

Na jaren van grote stappen voorwaarts, stokt de integratie van essentiële informatie in het jaarverslag van Nederlandse ondernemingen, zo blijkt uit een analyse van de jaarverslagen 2012 van AEX-fondsen, aangevuld met ruim 25 andere grote ondernemingen. Nederland behoort wereldwijd tot de koplopers op het gebied van Integrated Reporting, toch is er nog veel ruimte voor verbetering. Ondernemingen worstelen vooral met het meten en zichtbaar maken van niet-financiële informatie. PwC legde de jaarverslagen langs de lat van het nieuwe integrated-reporting-raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC). In december wordt dit conceptuele raamwerk definitief.

Download

Integrated reporting: Opmars geïntegreerde verslaggeving stagneert

AEX+ zuinig met informatie over verdienmodel, waardecreatie en beloning