Invloed en visie van de bestuurssecretaris op effectieve governance

De bestuurssecretaris bevindt zich in de coulissen van de macht. Hij is de regisseur van het spel dat corporate governance heet. Zowel in internationaal verband als in het Nederlandse taalgebied is het aantal studies over de rol, de taken en de visie van de bestuurssecretaris echter schaars. Deze brochure, gebaseerd op een onderzoek dat wij samen met de Nederlandse Vereniging voor Managers (NIVE) hebben uitgevoerd, voorziet in dit hiaat. Uit het onderzoek komt naar voren hoe bestuurssecretarissen hun eigen rol zien en waar zij verbeterpunten signaleren voor de effectiviteit van het ondernemingsbestuur en het interne toezicht. Het onderzoek geeft op deze manier aanknopingspunten om hun eigen functioneren te verbeteren.

Downlioad

Invloed en visie van de bestuurssecretaris op effectieve governance

Uit het onderzoek komt naar voren hoe bestuurssecretarissen hun eigen rol zien en waar zij verbeterpunten signaleren voor de effectiviteit van het ondernemingsbestuur en het interne toezicht.