International Mobility News volume 11

Click here for the English version

Eindejaarschecklist 2012

2012 kan met recht een bewogen jaar genoemd worden. Op het gebied van loonheffingen, arbeidsvoorwaardelijke regelingen en andere werkgeversaangelegenheden is er veel veranderd en er staat nog een flink aantal wijzigingen op stapel. Aan de hand van onderstaande checklist treft u de 10 belangrijkste aandachtspunten op het gebied van loonheffingen en (grensoverschrijdende) arbeid op een rij. Wij nemen graag met u door wat deze wijzigingen voor u betekenen, met als doel 2012 goed af te sluiten en helemaal voorbereid te zijn voor 2013.