Integrated Reporting

Uitkomsten PwC-benchmark ‘externe verantwoording in de pharma sector’

PwC heeft een benchmark onderzoek onder Europese life sciences bedrijven uitgevoerd: hoe effectief zijn de jaarverslagen van 2011 in deze sector? Hieruit blijkt dat de jaarverslaggeving achter blijft bij de verwachtingen van stakeholders. Investeerders en analisten klagen erover dat jaarrekeningen van Life Sciences ondernemingen te weinig relevante informatie bevatten. Blijkbaar krijgen zij deze informatie wel gefragmenteerd in een-op-een gesprekken met het management. Aangezien deze informatie niet publiek beschikbaar is, kan deze informatie ook moeilijker gevalideerd worden, en is daarmee minder betrouwbaar. Wij pleiten ervoor de relevantie van de jaarverslaggeving meer aandacht te geven.

Naast de pharma-industrie is er ook een integrated reporting benchmark uitgevoerd voor AEX+, de publieke sector en de bouw sector.

Integrated Reporting life sciences