Integrated reporting: Jaarverslagen AEX+

AEX-fondsen maken goede stap

PwC heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin Nederlandse organisaties integrated reporting toepassen in de jaarverslaggeving. Integrated reporting helpt organisaties het proces van waardecreatie centraal te stellen en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het jaarverslag te verbeteren. In deze publicatie staat de AEX+ (AEX-fondsen aangevuld met 15 andere grote Nederlandse ondernemingen) centraal.

In 2011 heeft de AEX+ in zijn geheel een goede stap gemaakt in de richting van integrated reporting. Maar er zijn een aantal ondernemingen die duidelijk vooroplopen, in Nederland én in Europa. Slechts 10 procent van de onderzochte ondernemingen toont geen enkele verbetering in de kwaliteit van jaarverslaggeving.

De koplopers zijn Akzo Nobel, DSM, TNT Express, PostNL en Philips. Robert van der Laan, partner integrated reporting bij PwC: ‘Zij geven inzicht in hun maatschappelijke betekenis en laten samenhang zien tussen aandeelhouderswaarde en maatschappelijke waarde. Ze tonen hiermee de bereidheid het voortouw te nemen, en te willen investeren zonder dat ze daartoe door wetgeving worden verplicht.’

Naast AEX+ is er ook een integrated reporting benchmark uitgevoerd voor de publieke sector, de pharma-industrie en de bouw sector.

Integrated Reporting AEX