Insurance Banana Skins 2013

Onderzoek naar de risico’s voor verzekeraars

In samenwerking met het Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) heeft PwC het Insurance Banana Skins 2013 uitgevoerd. Het tweejaarlijkse onderzoek is gericht op senior executives in de verzekeringsbranche. Centraal binnen dit onderzoek staat de vraag "Met welke risico's zien verzekeraars wereldwijd zich geconfronteerd in het huidige klimaat en hoe prioriteren zij deze risico's?"

Wereldwijd bestaat de top 5 van geïdentificeerde risico’s uit:

  1. Regulation
  2. Investment performance
  3. Macro-economic environment
  4. Business practices
  5. Natural catastrophes

In Nederland ziet de top 5 er als volgt uit:

  1. Guaranteed products
  2. Reputatie
  3. Business practices
  4. Politieke inmenging
  5. Innovatie

Opvallend dit jaar is het verschil tussen de uitkomsten wereldwijd en die voor Nederland. In Nederland hebben 28 senior executives meegedaan aan het onderzoek, waarbij een andere top 5 van risico’s naar voren kwam. Er is dus een verschil in prioritering van onderwerpen die hoog op de agenda van de senior executives staan.

Voor meer informatie over dit rapport en de Nederlandse resultaten kunt u contact opnemen met Bas van de Pas.

Infographic Insurance Banana Skins 2013

Download

Insurance Banana Skins 2013

Onderzoek naar de risico’s voor verzekeraars