Inspelen op een markt in ontwikkeling*

Door ontwikkelingen in de markt moeten decentrale overhedensteeds bewuster nadenken over de inzet van hun HRM-instrumenten.De vergrijzing bijvoorbeeld zal bij decentrale overheden harder aankomen,omdat er relatief veel oudere werknemers werken. Ook de krapte opde arbeidsmarkt kan flink voelbaar worden. Beide factoren maken hetsteeds moeilijker om aan de vervangingsvraag te voldoen. Een belangrijkvraagstuk is dan ook hoe decentrale overheden de komende jaren tochvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen binnenhalen en binnenhouden.