How to raise capital as a social entrepeneur

Social enterprises zijn ondernemingen die primair een sociaal of maatschappelijk doel nastreven, mét een gezond business model. De sector is in Nederland in ontwikkeling en een van de moeilijkheden waar maatschappelijke ondernemingen tegenaan lopen is de toegang tot kapitaal. Waar focust een (potentiële) investeerder op? Op de het sociale of meer op het financiële doel van de social enterprise.

In deze publicatie trekt PwC de conclusie dat een dergelijke ‘trade-off’’ niet bestaat. Investeerders vinden juist dat de kracht van maatschappelijke ondernemingen zit in de combinatie van het maatschappelijke én het financiële doel. Met dat uitgangspunt worden in deze publicatie een aantal principes geformuleerd voor social enterprises die op zoek zijn naar kapitaal.